1 day old
2017-12-102018-01-09

Inspektor Nadzoru branży sanitarnej

Aecom
Jawor
  • Job Code
    23339-1170009
Company AECOM

Job Title: Inspektor Nadzoru branży sanitarnej

JobID: 23339-1170009

Location: Jawor, POL

Description: **Business Line** Construction Services

**Position Title** Inspektor Nadzoru branży sanitarnej

Poland - Dolnośląskie

Jawor

**Job Summary**

Obecnie poszukujemy odpowiedniej osoby, która dołączy do nas w roli Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej. Do obowiązków na tym stanowisku należeć będzie:

* Realizowanie pełnego zakresu czynności Inspektora Nadzoru

* Reprezentowanie AECOM na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

* Weryfikacja kart materiałowych dla materiałów proponowanych przez Wykonawców

* Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych

* Sprawdzanie dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez Wykonawców

* Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,

* Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

* Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji powykonawczej przygotowanej wykonawców.

* Opiniowanie zasadności roszczeń wykonawców.

* Monitorowanie czy standardy AECOM w obszarze BHP są stosowane przez wykonawców.

* Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy

* Współpraca z Nadzorem Autorskim

**Minimum Requirements**

Od kandydatów oczekiwane będą:

* Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,

* Uprawnienia projektowe będą dodatkowym atutem,

* Wyższe wykształcenie techniczne,

* Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,

* Zdolność do pracy pod dużą presją czasu

* Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole w złożonych strukturach organizacyjnych

* Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów

* Doświadczenie w wykonywaniu czynności inspektora nadzoru.

* Doświadczenie w nadzorowaniu realizacji projektów/inwestycji przemysłowych, najlepiej w branży motoryzacyjnej, dla niemieckich lub międzynarodowych koncernów.

* Doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzoru inspektorskiego, oraz realizacji projektów zgodnie z wytycznymi planów zapewnienia jakości.

* Znajomość Prawa Budowlanego włączając przepisy dotyczące udzielania pozwoleń na budowę, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, jak również procedur odbiorowych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

* Doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu planów kontroli jakości. Rozumienie znaczenia jakości.

**Preferred Qualifications**

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

**What We Offer**

AECOM is a place where you can put your innovative thinking and business skills into high gear and work alongside other highly intelligent and motivated people. It's a place where you can apply your skills to some of the world's most challenging, interesting, and meaningful projects worldwide. It's a place that values the diversity of our areas of practice and our people. It's what makes AECOM a great place to work and grow. AECOM is an Equal Opportunity Employer.

_NOTICE TO THIRD PARTY AGENCIES: Please note that AECOM does not accept unsolicited resumes from recruiters or employment agencies. In the absence of a signed Recruitment Fee Agreement, AECOM will not consider or agree to payment of any referral compensation or recruiter fee. In the event a recruiter or agency submits a resume or candidate without a previously signed agreement, AECOM explicitly reserves the right to pursue and hire those candidate(s) without any financial obligation to the recruiter or agency. Any unsolicited resumes, including those submitted to hiring managers, are deemed to be the property of AECOM._

**_Job Category_** _Engineering - Civil_

**_Country_** _Poland_

**_Position Status_** _Full-Time_

**_Requisition/Vacancy No._** _163505BR_Categories

  • Engineering

Share this job:

Inspektor Nadzoru branży sanitarnej

Aecom
Jawor

Share this job

Inspektor Nadzoru branży sanitarnej

Aecom
Jawor
POL

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast